Projekat “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2” je zajednički projekat finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope, koji sprovodi Savet Evrope u Srbiji. Projekat se oslanja na rezultate i izazove prve faze projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ (2016-2017). Osmišljen je da odgovori na potrebe koje proističu iz primene ključnih prioriteta Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji kao i na zahteve novog zakonskog okvira.

Opšti cilj projekta: podrška lokalnim samoupravama u sprovođenju posebnih programa stručnog usavršavanja, akreditovanih od strane Nacionalne akademije za javnu upravu, kao i jačanje tehničkih kapaciteta za sprovođenje obuka kroz nabavku opreme u vrednosti od 20% od ukupne vrednosti granta

Svrha projekta: unapređenje sistema razvoja ljudskih resursa i upravljanja ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji

Projekat je podeljen u dve glavne komponente kroz koje će biti ostvareni sledeći specifični rezultati:

  • Komponenta 1: Unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou
  • Komponenta 2: Unapređenje sistema razvoja ljudskih resursa na lokalnom nivou

Maksimalni iznos pojedinačnog granta: 2.500 evra

Period implementacije projekata: 3. septembar - 29. oktobar 2021. godine

Ko može aplicirati: gradovi, opštine, gradske opštine

Napomena: Sva pitanja koja se tiču dodele ovog granta mogu se slati najkasnije nedelju pre isteka roka za prijavljivanje, odnosno do 9. jula 2021. godine, na srpskom ili engleskom jeziku, na sledeću adresu e-pošte: lsg.serbia@coe.int sa sledećim naslovom u predmetu pošte: „Pitanja-mikro grantovi“. Ovom prilikom vas takođe obaveštavamo da će predstavljanje dodele grantova i u vezi sa tim obrazloženje eventualnih nejasnoća, biti održano na online info danu 29. juna 2021. godine. Prijava za učešće na info danu je obavezna i vrši se putem e-maila lsg.serbia@coe.int . Link i tačan termin će biti blagovremeno poslat svim prijavljenim gradovima, opštinama i gradskim opštinama.