Konkurs je namenjen podršci inovativnim preduzetničkim projektima kojim Organizator želi da izabere 40 najboljih preduzetničkih inovacija, koje će učestvovati u trci za glavnu nagradu (1.000.000,00 dinara), nagradu publike (500.000,00 dinara) i nagrade Partnera konkursa.

Projekat koji se predlaže, bez obzira na delatnost, mora da bude:

  • Inovativan, autentičan i originalan - predstavlja nov način poslovanja, nov proizvod ili uslugu, ili utiče na poboljšanje korisničkog iskustva
  • Izvodljiv - na način da postoji plan potrebnih resursa i sredstava za njegovo ostvarenje
  • Održiv – sa potencijalom da bude profitabilan i da postoji plan njegovog daljeg razvoja

Ko može aplicirati: svi građani Republike Srbije sa navršenih 18 godina života, pravna lica i preduzetnici registrovani na teritoriji Republike Srbije, kao i neformalni timovi (svi pomenuti učesnici koji se zajednički organizuju da učestvuju u Konkursu). Jedan učesnik može da podnese samo jednu prijavu.

Napomena: prijava na Konkurs se podnosi ispunjavanjem onlajn formulara na sajtu www.generator.rs.