Predmet Poziva je pružanje tehničke pomoći za sveobuhvatni proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja u okviru Programa Exchange 5.

U okviru predmetnog poziva SKGO će u periodu od oktobra 2017. do aprila 2019. godine, pružiti podršku izabranim lokalnim samoupravama u svim fazama budžetskog ciklusa, a posebno:

  • Stručnu podršku u daljem unapređenju procesa izrade Odluke o budžetu u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta propisanim od strane Ministarstva finansija.
  • Podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa propisanim od strane Ministarstva finansija. Podrška u ovom segmentu budžetskog procesa doprineće adekvatnoj proceni učinka programa i unapređenju programske strukture za naredne budžetske cikluse.

Ko može aplicirati: opštine, gradovi i gradske opštine u Republici Srbiji