Namena sredstava : Izrada planskih dokumenata i to:

 • Plana generalne regulacije
 • Plana detaljne regulacije

Sredstva mogubiti korišćena:

 • Izradu planskog dokumenta čija je izrada planirana (ili će biti planirana izmenom odgovarajućeg Akta) u toku 2018. godine;
 • Izradu izmena i dopuna planskog dokumenta;
 • Kofinansiranje izrade planskog dokumenta a koji su ranije dodeljena donatorska sredstva ili je finansiran sredstvima JLS, AP Vojvodine ili Republike Srbije; kofinansiranje planske dokumentacije koja je započeta sredstvima privatnih investitora nije dozvoljena.

Okvirne  aktivnosti ( nisu isključive):

 • Formiranje-razrada stambenih zona kojima se unapređuje kvalitet stanovanja romske zajednice;
 • Formiranje javnog i ostalog zemljišta (regulacija) u romskim naseljima;
 • Razrada idejnih rešenja za objekte i površine javne namene ka kojima je romska zajednica primarno usmerena ili u čijoj je direktnoj funkciji;
 • Unapređenje (povećanje, proširenje) kapaciteta postojeće infrastrukture ili planirane infrastrukture za romska naselja;
 • Razrada lokacija-zona namenjenih za socijalno stanovanje romske populacije;
 • Unapređenje stepena opšte sigurnosti kroz urbanističku razradu mera zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u romskim naseljima.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 772.500,00 din.

Minimalno su-finansiranje: opciono - do 50 % ukupne vrednosti

Period implementacije projekata:  do 31. Septembra 2019.g.

Ko može aplicirati: jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije koja na svojoj teritoriji ima podstandardna romska naselja; gradske opštine mogu da apliciraju na konkurs u partnerstvu sa Gradom osnivačem

Napomena: Aplikant (JLS ili gradska opština) može konkurisati za finansiranje samo 1 (jednog) planskog dokumenta