Cilj programa: Program „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ finansira Vlada Švedske, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom finansija, Državnom revizorskom institucijom, Upravom za javne nabavke i SKGO. U okviru istog, realizuje se projekat „Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim fiansijama lokalne samouprave“ koji ima za cilj unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou kroz promovisanje dobre prakse uvođenjem budžetskih portala za praćenje pripreme i izvršenje budžeta. Budžetski portal je specifičan instrument - informacioni sistem za elektronsko izveštavanje o lokalnim budžetima i finansijskom poslovanju, osmišljen i inicijalno primenjen testiranjem kod 10 pilot lokalnih samouprava koje su bile korisnice podrške u prethodnoj fazi u periodu 2016-2018. godine. Kroz ovaj poziv, biće podržano 20 LS.

Oblast podrške: uspostavljanje budžetskog portala kroz pružanje tehničke pomoći:

  • početne analize sistema za pripremu i izvršenje budžeta u korisničkim lokalnim samoupravama,
  • prilagođavanje softverskog rešenja za budžetski portal uz nabavku i isporuku prateće računarske opreme i instaliranje softvera,
  • obuku za korisnike i administratore budžetskog portala i podršku za početnu upotrebu i održavanje sistema, kao i pripremu pojedinačnih pregleda o opštem finansijskom upravljanju u korisničkim lokalnim samoupravama i o doprinosu budžetskog portala.

Period implementacije podrške: decembar 2019 – septembar 2021.

Ko može aplicirati: sve LS (gradovi, opštine i gradske opštine), izuzev 10 LS koje su dobile podršku tokom prethodnog perioda.

Napomena: Kontakt osoba za dodatne informacije je Bojana Gašić Praštalo, menadžerka projekta “Unapređenje transparentnosti upravljanja javnim finansijama lokalne samouprave“ (011/7357-940, bojana.prastalo@skgo.org).