StarTech program je usmeren na podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede u Srbiji tokom perioda od tri godine. Program sprovodi Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (u daljem tekstu NALED) uz podršku kompanije Philip Morris u Srbiji (PMI).

Opšti cilj programa je ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformacija tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama.

Strateški ciljevi su:

• Omogućiti rast i razvoj privrednih subjekata u Srbiji kroz uspešno primenjivanje inovacija i naprednih

tehnologija;

• Povećati broj i održivost startap firmi;

• Poboljšati poslovne rezultate podržanih firmi, a naročito obim izvoza, broj radnih mesta i obim prihoda;

• Unaprediti svest o značaju inovacija i korišćenju naprednih tehnologija za privredne subjekte i društva u celini.

Aktivnosti koje se mogu finansirati iz programa grantova su:

• Razvoj inovacije kroz primenu novih ili znatno poboljšanih proizvoda/usluga, procesa, marketinških metoda ili novih metoda poslovanja u organizaciji ili odnosima preduzeća sa okruženjem;

• Digitalna transformacija preduzeća, odnosno primena digitalno-tehnoloških rešenja koja će uticati na unapređenje, reorganizaciju poslovanja i poboljšanje poslovnih performansi preduzeća.

Ko može aplicirati: mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici i timovi sastavljeni od fizičkih lica.

Javni poziv obuhvata tri partije (Lot 1, Lot 2 i Lot 3).

LOT 1: Podrška startapovima sa inovativnim idejama.

Korisnici: Timovi u osnivanju i startap biznisi koji su registrovani najranije 01.01.2019.

Namena: Razvoj inovacija - dokazivanje koncepta, izrada prototipa, implementacija ili komercijalizacija inovacije.

Vrednost grantova: 15,000 do 25,000 dolara, uz minimalno 10% finansijskog učešća korisnika granta.

 LOT 2: Podrška malim i srednjim biznisima za razvoj inovacija i/ili digitalnu transformaciju.

Korisnici: MMSPP koji su registrovani najkasnije 31.12.2018. godine.

Namena: Kroz Lot 2 mogu se finansirati projekti koji imaju za cilj implementaciju/komercijalizaciju inovacije i/ili digitalnu transformaciju.

Vrednost grantova: 25,000 do 50,000 dolara, uz minimalno 20% finansijskog učešća korisnika granta.

 LOT 3: Podrška malim i srednjim biznisima za razvoj inovacija ili digitalnu transformaciju, sa ciljem izvoza ili povećanja radnih mesta .

Korisnici: MMSPP koji su registrovani najkasnije 31.12.2018. godine.

Namena: Kroz Lot 1 mogu se finansirati projekti koji imaju za cilj implementaciju/komercijalizaciju inovacije za izvozno tržište, i/ili digitalnu transformaciju i novootvorena radna mesta/ostvaren izvoz.

Vrednost grantova: 50,000 do 100,000 dolara, uz minimalno 30% finansijskog učešća korisnika granta.

Period implementacije projekta: 18 meseci