Javni poziv obuhvata Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diverzifikacije dohotka u ruralnim područjima,  bespovratna sredstva za projekte za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti primarne biljne proizvodnje u oblasti proizvodnje voća, povrća, grožđa i cveća.

Bespovratna sredstva u okviru programa obuhvataju:

1) nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti;

2) nabavku nove opreme za digitalizaciju i/ili automatizaciju proizvodnih sistema, uključujući i nabavku adekvatnih softvera sa pratećim hardverom, kao i nabavku i instaliranje novih navigacionih GPS sistema na traktore.

Bespovratna sredstva obuhvataju sledeće vrste investicija:

  • investicije za unapređenje proizvodnje u zaštićenom prostoru:

(1) nabavka, postavljanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća i cveća, kao i za proizvodnju rasada ovih kultura,

(2) nabavka nove opreme za veštačko oprašivanje biljaka,

(3) nabavka nove opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i senčenje zaštićenog prostora,

(4) nabavka nove opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka,

(5) nabavka nove opreme i uređaja za hidroponsko gajenje biljaka,

(6) nabavka nove opreme i uređaja za zaštitu biljaka i sterilizaciju zemljišta,

(7) nabavka nove opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tzv. đubrenje ugljendioksidom prilikom proizvodnje u zaštićenom prostoru);

  • investicije u nabavku novih mašina i opreme, opšte i specijalne namene, za proizvodnju biljaka na otvorenom polju:

(1) nabavka nove opreme za orezivanje, mlevenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon orezivanja u voćarstvu,

(2) nabavka i postavljanje sistema za zaštitu od grada u višegodišnjim plantažama (podizanje sistema protivgradnih mreža),

(3) nabavka i postavljanje žičanih ograda oko višegodišnjih plantaža,

(4) nabavka nove opreme, mašina i uređaja za navodnjavanje,

(5) nabavka nove opreme/mašina za sisteme za zaštitu od mraza,

(6) nabavka novih mašina za osnovnu obradu zemljišta,

(7) nabavka novih mašina za dopunsku obradu zemljišta,

(8) nabavka novih mašina za đubrenje,

(9) nabavka novih mašina za setvu,

(10) nabavka novih mašina za sadnju, kao i sadnju sa mulčiranjem (malč folije),

(11) nabavka novih mašina za zaštitu bilja,

(12) nabavka novog traktora snage do 80kW.

  • investicije u nabavku novih mašina i opreme za berbu/žetvu, transport i pripremu poljoprivrednih proizvoda za tržište:

(1) nabavka novih mašina za berbu voća i povrća,

(2) nabavka novih mašina za prevoz poljoprivrednih proizvoda,

(3) nabavka novih boks paleta za transport i skladištenje proizvoda,

(4) nabavka nove opreme za čišćenje i pranje proizvoda,

(5) nabavka nove opreme za sortiranje i kalibraciju proizvoda,

(6) nabavka nove opreme za pakovanje i marketing proizvoda.

Ko može aplicirati: lica sa aktivnim statusom koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i to: fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50%

Minimalno su-finansiranje: 10% sopstveno učešće korisnika, 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Napomena: Čitko popunjen i potpisan obrazac prijave dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca prijave i napomenom: „Prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini – Prvi javni poziv”, lično, preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.