Cilj programa

* Smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija.

 

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma.

* Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja “gubitnika tranzicije“.

* Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji na inovativne načine razotkrivaju i problematizuju trendove političke i društvene radikalizacije.

 

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=1741