Program Swiss PRO otvorio je poziv za 99 gradova i opština da se prijave za učešće u istraživanju zadovoljstva građana. Ovo istraživanje, koje sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), utvrdiće stepen poverenja i zadovoljstva građana u odnosu na rad lokalnih samouprava, ali i dati širi pregled stanja u odnosu na reprezentativni uzorak (50 lokalnih samouprava).

Učešćem u sprovođenju istraživanja, gradovi i opštine dobiće priliku da steknu uvid u:

 • Percepciju građana lokalne samouprave o kvalitetu života u opštini/gradu;
 • Stepen poverenja koji građani lokalne samouprave imaju u lokalne institucije;
 • Stepen zadovoljstva građana lokalne samouprave radom organa lokalne samouprave;
 • Pregled stanja u konkretnoj jedinici lokalne samouprave u odnosu na druge;
 • Percepciju građana o elementima koje je potrebno unaprediti ili promeniti u okviru lokalne samouprave, posebno u oblasti pružanja javnih usluga, i
 • Šira znanja o značaju i efektima sprovođenja istraživanja javnog mnjenja u lokalnoj samoupravi, odnosno o vrstama istraživanja, kreiranju instrumenata i tumačenju podataka.

Selekcija opština će biti izvršena na osnovu:

 • socio-ekonomskog statusa (nivoa razvijenosti) lokalne samouprave;
 • geografskog položaja (statistički regioni);
 • demografskih indikatoria i trendova;
 • tipa jedinice lokalne samouprave (grad/opština);
 • broja službenika u lokalnoj samoupravi po glavi stanovnika i
 • nivoa nezaposlenosti.

Period implementacije: Istraživanje će biti realizovano u periodu od marta do maja 2019. godine, nakon čega će odabrane JLS biti obaveštene o daljim aktivnostima za pružanje tehničke podrške.

Ko može aplicirati: 99 gradova i opština koje učestvuju u Programu Swiss PRO, uključivo sve lokalne samouprave iz Braničevskog i Podunavskog okruga.

Napomena: zainteresovane lokalne samopuprave prijavljuju se podnošenjem pisma o namerama, poštom ili na e-mail: emilija.orestijevic@cesid.rs.