Opšti cilj: Podržati LS da pružaju odgovornije i transparentnije savetodavne usluge građanima i time unaprede pristup lokalnih marginalizovanih društvenih grupa   njihovim pravima zagarantovanim u relevantnim zakonima.

Trajanje projekta: 18 meseci

 

Vrednost granta : Minimalna vrednost granta po projektu iznosi 15.100 dolara (u dinarima) a maksimalna iznosi 18.875 dolara (u dinarima)

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave, samostalno ili u partnerstvu sa drugom JLS ili NVO