U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, Trag fondacija će po treći put organizovati godišnji nacionalni Forum za zelene ideje, sa namerom da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju lokalnu zajednicu, uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

 

Kriterijumi za odabir ideja: Projektna ideja treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima:

• Projekat je još uvek u početnoj fazi razvoja

• Ideja je jedinstvena i inovativna u odnosu na druge projekte u zajednici

• Projekat se, pre svega, oslanja na lokalne resurse, uključujući zapošljavanje lokalnog stanovništva i korišćenje njihovih znanja i veština

• Projekat sadrži plan za ekološku održivost, tj. nacrt poslovnog plana

• Projekat uključuje plan zaštite i unapređenja životne sredine, tj. ekološke održivosti

• Projekat je zasnovan na odgovarajućim informacijama o lokalnom tržištu, prepoznaje konkurenciju i komparativne prednosti svoje ideje

• Projekat podržava obnavljanje lokalne ekonomije i aktivnije povezivanje ljudi sa svojom lokalnom zajednicom

• Projekat do trenutka prijavljivanja na konkurs nije dobio bilo kakvu novčanu podršku od strane lokalnih i državnih institucija, lokalnih ili međunarodnih donatora, fondacija, razvojnih agencija i sl.

 

Ko može da aplicira: registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, kao i mala preduzeća i preduzetnici koji imaju godišnji obrt manji od 10.000 evra i pojedinci.

Vrednost projekta: N/A

Trajanje projekta: N/A

 

Rok za dostavljanje predloga projekata: 25.05.2015.

 

Napomena: Donošenje odluka o tome koje će ideje biti podržane odvija se u 2 faze: od svih podnetih prijava, Fondacija će odabrati 12 podnosioca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje ideje na Nacionalnom forumu, koji će biti organizovan u junu u Beogradu. Selekcioni odbor će odabrati 3 najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom od po 5.000 $ za realizaciju u lokalnoj zajednici. Sve tri nagrađene ideje će takođe učestvovati na regionalnom Forumu Fonda braće Rokfeler, koji će se održati u julu 2015. godine na Kosovu, uz mogućnost da se takmiče za dodatnu nagradu od 10.000 $.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/nacionalni-forum-za-zelene-ideje.php