Konkurs ima za cilj podstcanje organizacija i mreža organizacija civilnog društva, kao i mreže organizacija da strateški promišljaju i koriste inovativne filantropske i fandrejzing prakse kako bi postale dugoročno održive.

 

Teme/ciljevi:

Projekti s kojima se organizacije prijavljuju nisu tematski ograničeni. Ipak, potrebno je da budu u skladu s misijom organizacije odnosno mreže, kao i da budu relevantni za širu zajednicu i veći broj ljudi. Potrebno je i da imaju potencijal za prikupljanje sredstava i da budu dugoročno održivi. Realan plan održivosti projekta podrazumeva da bude orijentisan na nezavisne izvore finansiranja kao što su donacije od pojedinaca, privrede i ekonomskih aktivnosti organizacija/mreža. Organizacije koje budu uključene prikupljaće sredstva za svoje projekte u zajednicama u kojima deluju, a i šire, uz finansijsku podršku od 3000 USD i konsultativnu pomoć Trag fondacije. Trag će im takođe dodeliti i donaciju jednaku prikupljenom iznosu do maskimalne sume predviđene programom, koja iznosi 9000 USD

 

Ko može da aplicira: civilne organizacije

 

Vrednost granta: 9.000 USD

 

Rok za podnošenje predloga projekata: 05.10.2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: https://www.tragfondacija.org/pages/sr/donacije-za-ocd/perspektiva-za-odrzivost---program-namenjen-inovativnim-fandrejzing-i-filantropskim-praksama.php