Cilj programa

* Prevencija korupcije i odgovorno trošenje javnih finansija.

 

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

* Unapređeno sprovođenje zakona u oblasti javnih nabavki i osnažen integritet nadležnih državnih organa.

* Uspostavljen građanski nadzor nad sistemom državne pomoći u cilju prevencije korupcije.

* Prošireno razumevanje da je zaštita konkurencije sredstvo za prevenciju korupcije.

 

Rok za dostavljanje predlog projekata: 31.12.2015.

 

Dodatne informacije i dokumenta: http://www.fosserbia.org/programs/program.php?id=1131