Upravljanje imovinom-korist za sve

Vrednost:
230.260,00 €
Donator:
EXCHANGE  4
Trajanje:
FEB 2015. - MAR 2016.

Ključni rezultati projekta

  • Unapređen pravni i institucionalni okvir za efikasno upravljanje imovinom u 7 JLS
  • Uspostavljena baza podataka javne imovine koja je predmet transfera vlasništva JLS u 7 JLS i razmene informacija sa Republičkom direkcijom za imovinu
  • Podignuti kapaciteti 7 lokalnih samouprava za efikasno upravljanje imovinom

Opšti cilj projekta

  • Sprovođenje prioriteta nacionalnih politika i postizanje strateških ciljeva u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga lokalnih samouprava
Specifični cilj 
  • Doprinos lokalnom ekonomskom razvoju i podizanje konkuretnosti 7 lokalnih samouprava u Braničevsko-Podunavskom regionu, kroz uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja imovinom