Vatrogasna služba i upravljanje u vanrednim situacijama

Vrednost:
1. 414.130,00 €
Donator:
(EU/CBC)
Trajanje:
18 MESECI 2017.-2019.

Ključni rezultati projekta

  • Jasno određivanje područja rizika i faktora, mapiranje najosetljivije oblasti i izrada strategije za efikasno reagovanje (procedure u slučaju nastanka vandrednih situacija)
  • Nabavka adekvatne opreme pogodne za reagovanje u vandrednim situacijama
  • Prekogranična saradnja i interoperabilnost za zaštitu životne sredine i hitne intervencije
  • Podizanje svesti o potencijalnim ekološkim rizicima i načinima za njihovo smanjenje

Opšti cilj projekta

  • Zaštita područja u prekograničnom regionu od elementarnih nepogoda kao i smanjenje negativnog uticaja u slučaju prirodnih nepogoda, kroz podizanje svesti o prirodnim nepogoda oslanjajući se na precizne strategije i korišćenje efikasne opreme kako bi se poboljšalo reagovanje u hitnim slučajevima
Specifični cilj 1
  • Jasno identifikovati ekološke rizike u izloženim oblastima u opštinama Recas i Žagubica kroz dobro dokumentovanu studiju koja bi povećala efikasnost i prevencije i intervencije u upravljanju u slučaju prirodnih i ekoloških nepogoda
Specifični cilj 2
  • Podići svest o ekološkim rizicima koji postoje u projektnim područjima i informisati i pripremiti stanovništvo o merama koje mogu biti preduzete kako bi se izbegle pojave katastrofe kao i o merama koje je neophodno preduzeti u slučaju da se takva nepogoda dogodi.
Specifični cilj 3
  • Stvaranje preduslova koji će omogućiti i promovisati efikasnu intervenciju sa adekvatnom opremom kako bi se minimalizirala šteta nastala usled prirodne nepogode