Konkurs se sprovodi u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“. Osnov za definisanje prioriteta konkursa su mere i aktivnosti predviđene Strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 60/2013), Akcionim planom za primenu Strategije prevencije („Službeni glasnik RS“, broj 107/2014).

 

Ko može da aplicira: udruženja, uz obavezno partnerstvo sa još najmanje jednim udruženjem.

 

Predlozi projekata moraju da ostvaruju sledeće ciljeve:

1. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima, decu i mlade u riziku od socijalnog uključivanja, kao i pripadnike LGBT populacije.

2. Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije

3. Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom (pripadnici nacionalnih manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije), kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih i manjinskih prava.

 

Maksimalna vrednost bespovratnih sredstava: do 1.000.000 RSD

 

Trajanje projekta: 4 meseca od potpisivanja ugovora

 

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 11.05.2015.