1. Grantovi za partnerske inicijative

2. Zajednički odgovor OGD i JLS na posledice izazvane COVID-19

U okviru ACT projekta raspisani su pozivi koji za cilj imaju da organizacije građanskog društva (OGD) i jedinice lokalne samouprave (JLS) kreiraju zajedničke inicijativa koje će doneti inovativne mehanizme i alate za veće učešće građana u procesu donošenja odluka.

Pozivi se odnose na:

  • Veće učešće građana na lokalnom nivou u procesima donošenja odluka i definisanje i usvajanje propisa za uključivanje građana u kreiranje i sprovođenje javnih politika.
  • Razvoj inovativnih mehanizama i alata za veće učešće građana u procesima donošenja odluka za prevazilaženje posledica izazvanih korona virusom.

Osnovne informacije poziva:

Ciljna grupa: organizacije građanskog društva i jedinice lokalne samouprave

Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD

Trajanje pojedinačnih ugovora: 12 meseci

Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS za oba poziva: do 26

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći na ovim linkovima:

https://act.org.rs/grants/grantovi-za-partnerske-inicijative/

https://act.org.rs/grants/zajednicki-odgovor-ogd-i-jls-na-posledice-izazvane-covid-19/