Ko može aplicirati: Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu: od 100.000 do 900.000 €

Vrsta podrške: Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške:

  • Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Životna sredina i klimatske promene
  • Civilno društvo
  • Ostalo: spoljne, bezbednosne i odbrambene politike

Period implementacije projekata: od 24 do 32 meseca

Posebni zahtevi donatora: Da bi se prijavile na ovaj poziv za podnošenje predloga projekata, organizacije moraju da se registruju u PADOR-u i podnesu prijavu u PROSPECT (videti odeljak 2.2.2 smernica). Da bi se aplikanti lakše upoznali sa sistemom pre onlajn podnošenja, informativna sesija biće organizovana 15. aprila 2021. u 15:00. Prijavljivanje za informativnu sesiju mejlom do 7. aprila 2021. na delegacii-serbia-fcs@eeas.europa.eu, navodeći: ime, prezime, nacionalnost i e-adresu osoba koje će učestvovati, kao i njihovu organizaciju (najviše dva učesnika po organizaciji)

Napomena: rok za dostavljanje prijava je do 15h