Hvala Vam što ste ocenili naš tekst

Već ste glasali na ovoj stranici!

Najbolje iz BP

13.12.2019

U novembru 2019. godine, započela je implementacija novog regionalnog projekta koji sprovodi Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“, a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO. Reč je o projektu „Najbolje iz BP – Podrška preduzećima za proizvodnju mlečnih proizvoda u regionu Braničevo-Podunavlje“ vrednosti 33.420 USD, koji će biti implementiran do novembra meseca 2020. godine.

Cilj Projekta je da preduzetnicima i malim i srednjim preduzećima u sektoru prerade mleka koji su registrovani i posluju na teritoriji regiona Braničevo-Podunavlje, pruži različite vrste usluga podrške na osnovu kojih će biti u mogućnosti da unaprede svoje poslovanje i kvalitet proizvoda, ali takođe i da se bolje pozicioniraju na domaćim i stranim tržištima.

Tako će otprilike 20 korisnika, kroz Projekat biti u mogućnosti da razvije svoje kapacitete kroz usluge stručnog mentoringa, obuke, studijsku posetu primerima dobrih praksi i uvođenje standarda, odnosno razvoj brenda njihovih proizvoda. Takođe će biti podržani u efikasnijem pristupu tržištu kroz aktivnosti usmerene na poslovno povezivanje i razvoj sektorskog lanca vrednosti, unapređenje digitalnog marketinga i zajedničku prezentaciju na odabranom domaćem sajmu. U jednom svom segmentu, Projekat predviđa i unapređenje kvaliteta usluga koje svojim korisnicima pruža RRA „Braničevo-Podunavlje“ kako bi i u budućnosti predstavljala središnju tačku za promociju i podršku privredi Regiona, a u skladu sa savremenim zahtevima struke i samih korisnika. Takođe, tokom perioda implementacije Projekta biće organizovane aktivnosti u segmentu društvene odgovornosti, koje predviđaju besplatne obuke za studente i pripadnike ranjivih grupa zainteresovane za praktična znanja i veštine u domenu prerade mleka i preduzetništva.         

Projekat je dizajniran na osnovu identifikovanih potreba preduzeća koja se bave preradom mleka u Regionu, koji predstavljaju jedan od najperspektivnijih i sektora sa najdužom tradicijom u domenu prerade poljoprivrednih proizvoda i proizvodnje hrane. Takođe, Projekat  predstavlja i nastavak projekta „Ukusi Regiona“ koji je uspešno realizovan tokom ove godine.

Dodatne informacije o Projektu i mogućnostima učešća, moguće je dobiti kod Ivane Antonijević, na telefon 060/5 100 500 ili putem mejla ivana.antonijevic@rra-bp.rs.

Projekat “Najbolje iz BP” finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, preko Programa EU PRO

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Kliknite na odgovor i pomozite nam da unapredimo naš website.

Newsletter

Prijavite se na našu mejling listu, dobijajte automatski najnovije informacije sa našeg sajta i budite obavešteni o aktuelnim konkursima.