Prvi put ove godine zajedno sa NLB Bankom, kao članice NLB Grupe u Srbiji, učestvujemo u organizovanju ORGANIC konkursa i u čast desetog jubileja nagrađujemo deset projekata iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane.

Značaj organske proizvodnje se ogleda i u dobijanju zdravstveno bezbedne hrane, očuvanju životne sredine kao i biljnih zajednica. Doprinosi očuvanju plodnog zemljišta, koje je neophodno za pravilno funkcionisanje ekosistema, jer prečišćava vodu, obezbeđuje hranu, čuva genetske resurse i predstavlja osnovni životni prostor za gotovo sva kopnena živa bića.

Šta projekat mora sadržati?

  • kratak opis projekta (naziv i osnovni cilj projekta)
  • detaljan opis aktivnosti na razvoju projekta, uz navođenje realnih potrebnih i dovoljnih uslova za realizaciju
  • troškove realizacije projekta
  • očekivani rezultati i vremenski okviri realizacije
  • podatke o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu
  • za individualne proizvođače: dokaz o sertifikaciji (setrtifikat o organskoj proizvodnji) ili ugovor sa sertifikacionom kućom kao dokaz o započetom procesu sertifikacije
  • za proizvođače kooperante: grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje

Ko može aplicirati: poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, sertifikovani li u procesu sertifikacije za organsku proizvodnju; proizvođači koji imaju grupni sertifikat i ugovor sa organizatorom proizvodnje.

Napomena: Projekte možete dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu organic@kombank.com ili poštom na adresu: Komercijalna banka AD Beograd, Svetog Save 14, 11000 Beograd, sa naznakom “Konkurs za najbolji projekat proizvodnje i prerade organske hrane”.