Hvala Vam što ste ocenili naš tekst

Već ste glasali na ovoj stranici!

Održana serija radionica na temu: Zajednička poljoprivredna politika EU – Šansa za razvoj ruralnih sredina u Braničevu i Podunavlju

02.03.2016

02.Mart 2016. godine

U okviru projekta “Evropeizacija lokalnih politika u oblasti ruralnog razvoja” koji uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija sprovodi Regionalna razvojna agencija “Braničevo-Podunavlje”, tokom februara meseca održana je serija informativno-edukativnih radionica na temu Zajednička poljoprivredna politika EU – Šansa za razvoj ruralnih sredina u Braničevu i Podunavlju.

U skladu sa ciljevima projekta, radionice su imale za cilj unapređenje informisanosti i međusobne saradnje svih zainteresovanih strana, a posebno kreatora lokalnih politika i zaposlenih u lokalnim samoupravama, organizacija civilnog društva i vlasnika poljoprivrednih gazdinstava, predstavnika zadruga, udruženja preduzetnika i MSP koji svojim poslovnim aktivnostima doprinose ruralnom razvoju.

Tokom 3 Uvodne radionice učesnici su imali priliku da se informišu o značajkama Zajedničke poljoprivredne politike EU, Aktuelnim nacionalnim politikama u oblasti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, Nacionalnom IPARD II programu kao mehanizmu finansijske podrške Evropske unije i načelnim principima korišćenja sredstava za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj. Dodatno, kroz 3 Specijalizovane radionice pobliže su se upoznali sa procesom apliciranja i primerima iz susednih državama koje su koristile IPARD sredstva, osnovnim koristima neophodne međusektorske i međuopštinske saradnje u oblasti ruralnog razvoja i razvoja poljoprivrede, kao i osnovnim značajkama LEADER pristupa i principa partnerstva za teritorijalno-ruralni razvoj.

Na ovim radionicama aktivno je učestvovalo preko 130 predstavnika različitih ciljnih grupa. Učesnici su radionice ocenili kao izuzetno korisne, kako bi se zajednički šta bolje pripremili za korišćenje sredstava iz IPARD II programa koja će biti na raspolaganju u narednom periodu. Štaviše su izrazili potrebu za dodatnim aktivnostima u ovoj oblasti i neophodnim učešćem šta većeg broja aktera.

Prateći reformske procese i usklađivanje politika sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU, pravnog i institucionalnog okvira u oblasti ruralnog razvoja na nacionalnom nivou, neophodno je unapređenje kapaciteta svih ključnih aktera na lokalnom i regionalnom nivou, između ostaloga i u smislu jasnog identifikovanja potreba i razvojnih prioriteta u ovoj oblasti. U tom smislu, već tokom marta meseca 2016. godine krenuće se sa izradom Regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje, u partnerstvu sa predstavnicima lokalnih samouprava, kao i svih drugih relevantnih aktera iz regiona.

 


 

 

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Kliknite na odgovor i pomozite nam da unapredimo naš website.

Newsletter

Prijavite se na našu mejling listu, dobijajte automatski najnovije informacije sa našeg sajta i budite obavešteni o aktuelnim konkursima.