Hvala Vam što ste ocenili naš tekst

Već ste glasali na ovoj stranici!

Osnovana regionalna platforma za ruralni razvoj Braničevo-Podunavlje

26.01.2017

U četvrtak, 26. januara 2017. godine, je u prostorijama Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Podunavlje“ u Požarevcu održan 1. sastanak novoosnovane Regionalne platforme za ruralni razvoj Braničevo-Podunavlje. Platforma predstavlja ne-formalno, stručno, savetodavno telo i okuplja 24 predstavnika institucija i organizacija iz celog regiona i različitih sektora: lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove, udruženja građana, predstavnike sektora privrede i obrazovnih institucija.

Platforma je uspostavljena sa ciljem jačanja kapaciteta i unapređenja saradnje relevantnih aktera iz regiona Braničevo-Podunavlje, kroz implementaciju Regionalne strategije ruralnog razvoja za period 2016-2020. U tom smislu već se započelo sa izradom dvogodišnjeg Akcionog plana, nakon čega će Platforma imati aktivnu ulogu u formiranju različitih tematskih partnerstava, tj. timova koji će raditi na pripremi konkretnih predloga regionalnih projekata iz oblasti ruralnog razvoja, namenjenih različitim donatorskim programima.

Jedan od zadataka Platforme biće zagovaranje i promocija razvojnih prioriteta ruralnih sredina regiona Braničevo-Podunavlje i unapređenje saradnje i komunikacije na nacionalnom i internacionalnom nivou. Takođe, Platforma će aktivno učestvovati u procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblastima relevantnima za ruralni razvoj, kroz formulisanje mišljenja i preporuka relevantnim telima i organizacijama.

Osnivanje Platforme je predviđeno kao jedna od aktivnosti u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma za ruralni razvoj – Braničevo-Podunavlje u korak sa EU“, koji realizuje Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.
Novosti o projektnim aktivnostima i radu Platforme možete pratiti na www.rra-bp.rs i FB profilu Regionalne razvojne agencije „Braničevo-Poduanvlje“.

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Kliknite na odgovor i pomozite nam da unapredimo naš website.

Newsletter

Prijavite se na našu mejling listu, dobijajte automatski najnovije informacije sa našeg sajta i budite obavešteni o aktuelnim konkursima.