Hvala Vam što ste ocenili naš tekst

Već ste glasali na ovoj stranici!

Promocija Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini i Programa podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini

23.09.2014

Požarevac, 23. septembar 2014. godine.

Regionalna razvojna agencija “Braničevo-Podunavlje” doo predstavila je danas Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini i Program podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini koje realizuje Ministarstvo privrede,

Sektor za regionalni razvoj. 

Predstavljanje je bilo održano u prostorijama Regionalne razvojne agencije “Braničevo-Podunavlje”, Ul. Stari korzo 30/3 Požarevac, sa početkom u 12 časova.

Prisutne je pozdravila direktorka Regionalne razvojne agencije “Braničevo-Podunavlje”, gospođa Nada Kokot, a nakon toga su zaposleni u agenciji govorili o Programima, uslovima Javnog poziva, načinu prijavaljivanja i ostalim detaljima Programa, a prisutni su imali priliku da postavljaju pitanja vezana za realizaciju ovih Programa.

O Programima:

Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini se sastoji od dve Mere i to: Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti i Mera sufinansiranja učešća ARRA u realizaciji regionalnih projekata.

I Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti je namenjena privrednim društvima koja posluju u okviru sektora C, oblast od 10 do 33, prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti i koja su prema Zakonu o računovodstvu razvrstana kao srednja preduzeća. Budžet ove Mere je 10.000.000 dinara. Sredstva se mogu koristiti za:

a) Sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije, investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima stadarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, KOSHER i dr.)
b) Sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda

Sredstva se dodeljuju u maksimalnom iznosu od 1.000.000 dinara bez PDV-a.

II Mera sufinansiranja učešća ARRA u realizaciji regionalnih projekata je podrška Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (ARRA) za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i loklani razvoj koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju isključivo ARRA.

Program podrške realizaciji mera od regionalnog i lokalnog značaja u 2014. godini se sastoji od dve mere i to: Mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata i Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA.

I Mera sufinansiranja učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata je namenjena jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj koji su odobreni od domaćih ili međunarodnih donatora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje. Budžet ove mere je 20.000.000 dinara.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinasiranja su:

1) Razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture (industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori), uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl.)
2) Projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, povoljšanje poslovne i investicione klime
3) Regeneracija brownfield lokacija
4) Uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje
5) Projekti javno-privatnog partnerstva
6) Urbano-ruralni projekti
7) Poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu

Sredstva se dodeljuju u maksimalnom iznosu od 2.500.000 dinara.

II. Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA je namenjena jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje godišnje članarine za rad i poslovanje ARRA. Pravo na korišćenje sredstava u okviru ove Mere imaju JLS koje su svrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti i devastirana područja na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i JLS. Budžet ove Mere je 20.000.000 dinara. Sufinansiranje se vrši na sledeći način:

1) U iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti
2) U iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti
3) U iznosu od 75% godišnje članarine u devastiranim područjima.

Ovo je jedna od mera I programa koja sprovodi ARRA “Braničevo-Podunavlje“ doo, sa ciljem ravnomernog regionalnog razvoja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji na mail office@rra-bp.rs

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Kliknite na odgovor i pomozite nam da unapredimo naš website.

Newsletter

Prijavite se na našu mejling listu, dobijajte automatski najnovije informacije sa našeg sajta i budite obavešteni o aktuelnim konkursima.