Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u okviru projekta „Inicijativa za inkluziju 3“, raspisuju konkurs za izbor 10 lokalnih samouprava koji će dobiti podršku za realizaciju projekata u cilju sprovođenja inovativnih i održivih rešenja za zapošljavanje teže zapošljivih grupa stanovništva

Ciljevi programa:

Prioritet/Specifični cilj 1: Povećanje zapošljivosti povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa putem realizacije programa obuka usklađenih sa potrebama lokalnog tržišta rada.

Prioritet/Specifični cilj 2: Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih katerorija putem realizacije programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju.

Prioritet/specifični cilj 3. Povećanje kapaciteta JLS i drugih relevantnih aktera za realizaciju programa od značaja za povećanje zapošljivosti i podršku zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa na lokalnom nivou, putem obuka, mentorstva i podrške u upravljanju projektima.

Izbor najmanje  10 koncepata  projekata koje će, po ovom javnom pozivu, podneti zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine. Očekuje se da projektne ideje (predstavljene kroz koncept projekta) koje budu odabrane budu utemeljene u nacionalnim i lokalnim strateškim, finansijskim i institucionalnim mehanizmima za planiranje i sprovođenje mera usmerenih na zapošljavanje i socijalno uključivanje , kao i da na najbolji način odgovaraju kriterijumima odabira navedenim u daljem tekstu, u poglavlju 4. - Kriterijumi za evaluaciju i odabir koncepata projekata.

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 100.000,00 evra

Period implementacije projekata: max 12 meseci

Ko može aplicirati: Grad, opština ili gradska opština