Stalna konferencija gradova i opština raspisuje Poziv za podnošenje prijava za pakete podrške:

  • za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou (ref. br. PP-01/2021)

Poziv za Paket podrške za unapređenje antikorupcijskih politika na lokalnom nivou objavljuje se po četvrti put u okviru projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti - Swiss PRO”, a koji podržava Vlada Švajcarske i implementira Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Paketi podrške lokalnim samoupravama podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u predmetnim oblastima kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenju postojećih ili razvoju novih procedura i akata u lokalnim samoupravama u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama.

Ko može aplicirati: gradovi i opštine

Period implementacije: druga polovina oktobra 2021.godine - prva polovina februara 2022.godine

Napomena: Rok za dostavljanje prijava je 30. septembar 2021. godine do 16 časova isključivo na e-mail adresu: secretariat@skgo.org.

Za sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem prijava za pakete podrške možete kontaktirati: Anu Jerosimić, telefon: +381 64 870 33 80, e-mail: ana.jerosimic@skgo.org