Hvala Vam što ste ocenili naš tekst

Već ste glasali na ovoj stranici!

Započet proces izrade Regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje 2016.-2020.

17.05.2016

Požarevac 17.05.2016.

U okviru projekta “Evropeizacija lokalnih politika u oblasti ruralnog razvoja” koji uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija sprovodi Regionalna razvojna agencija “Braničevo-Podunavlje”, započet je proces izrade Regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje.

Kako bi uspešnije razvijali ruralne oblasti, neophodno je da lokalne zajednice i region kao celina idu u korak sa procesima definisanja nacionalnih politika u ovoj oblasti, odnosno usklađivanja pravnog i institucionalnog okvira sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU. Oni prevashodno podrazumevaju unapređenje informisanosti i kapaciteta svih zainteresovanih strana, kao i poboljšanje multi-sektorske i regionalne saradnje.

U tom smislu, RRA „Braničevo-Podunavlje“ je u partnerstvu sa lokalnim samoupravama i svim zainteresovanim stranama iz regiona, započela sa procesom izrade dokumenta koji ima za cilj da jasno definiše strateške i razvojne ciljeve i mere, na temelju kojih će se u periodu 2016.-2020. godine, planirati i pripremati konkretne akcije i projekti od značaja za ruralna područja regiona. Planirano je da nacrt Strategije bude pripremljen do jula meseca 2016. godine, kako bi nakon javnih konsultacija bio dat na usvajanje Skupštini RRA BP.

U petak, 13. maja održan je inicijalni sastanak sa predstavnicima različitih institucija i organizacija iz Regiona, na kojem su načelno definisani strateški ciljevi, odnosno prioritetne oblasti kojima će se Strategija baviti:

(1) unapređenjem konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača,

(2) razvojem preduzetništva i diversifikacijom privrednih aktivnosti na selu,

(3) unapređenjem javne infrastrukture i održivim upravljanjem resursima, i

(4) unapređenjem ljudskih resursa, građanskog aktivizma i života na selu.

U skladu sa pomenutim prioritetnim oblastima, biće formirane multi-sektorske radne grupe koje će se u narednom periodu na radnim sastancima detaljnije baviti ključnim potrebama i ograničenjima ruralnih sredina u pojedinačnim tematskim oblastima, odnosno predlagati rešenja i mere za iste.

Svi zainteresovani mogu da se prijave za učešće u Radnim grupama najkasnije do 20. maja 2016. godine, na telefon: 012/510 824 ili mejl: ivana.antonijevic@rra-bp.rs.

 

Da li vam je ovaj tekst bio koristan?

Kliknite na odgovor i pomozite nam da unapredimo naš website.

Newsletter

Prijavite se na našu mejling listu, dobijajte automatski najnovije informacije sa našeg sajta i budite obavešteni o aktuelnim konkursima.