U skladu sa ugovorom o saradnji sa lokalnom samoupravom Veliko Gradište, Regionalna razvojna agencija Braničevo -Podunavlje raspisuje:

KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE U OPŠTINI VELIKO GRADIŠTE U 2023.GODINI

Konkursom je planirana podrška poljoprivrednicima koji se bave ratarskom, voćarskom, vinogradarskom i stočarskom proizvodnjom. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom konkursu su 1.800.000,00 dinara. Na konkurs mogu da konkurišu registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Veliko Gradište i to za posticaje za: 
-  nabavku opreme i mehanizacije (nove i polovne)
- popravke traktora i drugih poljoprivrenih mašina (berača, kombajna itd. ) 
- sertifikovanog sadnog materijala
- nabavku repromaterijala 
- za nabavku ostale poljoprivredne opreme za potrebe gajenja voća i povrća u zaštićenom prostoru ili na otvorenom 
-pripremu biznis plana za potrebe apliciranja na IPARD  javne pozive 

PRAVO UČEŠĆA PO OVOM KONKURSU IMAJU:

•    Fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa aktivnim statusom:
-    koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Veliko Gradište

Ceo tekst konkursa pročitajte na KONKURS Veliko Gradište 2023