Regionalna platforma za ruralni razvoj

Platforma za ruralni razvoj  regiona Braničevo Podunavlje uspostavljena je u januaru 2017. godine, kao neformalno, multi-sektorsko, stručno  telo koje okuplja preko 20 predstavnika različitih institucija i organizacija iz  regiona ključnih za oblast ruralnog razvoja (lokalne samouprave, regionalne institucije i organizacije, predstavnici OCD, biznis sektora i dr.). 


Platforma ima  prvenstveno savetodavnu ulogu u pitanjima iz oblasti ruralnog razvoja relevantnih za Region Braničevo-Podunavlje, takođe priprema predloge Akcionih planova za implementaciju Regionalne strategije ruralnog razvoja i podstiče pokretanje regionalnih partnerskih inicijativa i pripremu regionalnih projekata.

 

Pored navedenog, Platforma zagovara interese Regiona kod nacionalnih institucija i tela uključenih u pregovore o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, formulisanjem preporuka i uključivanjem u diskusije o poglavljima 11,12 i 13 koja se bave razvojem poljoprivrede i ruralnim razvojem.