Bogatstvo raznovrsnim prirodnim resursima predstavlja jedan od ključnih potencijala Regiona, ali se istovremeno zahteva njihovo očuvanje i održivo upravljanje, u skladu sa standardima i dobrim praksama u EU. Pored ključnih  privrednih zagađivača u Regionu, glavni rizik za životnu sredinu predstavljaju nepovoljne poljoprivredne prakse i nedovoljno razvijena komunalna infrastruktura. Korišćenje obnovljivih izvora energije i energetska efikasnost su na niskom nivou. 

 

Obzirom na brojne potrebe Regiona u ovoj oblasti, RRA BP realizuje niz različitih aktivnosti:

  • Koordinacija, priprema i implementacija regionalnih planova i projekata u oblasti životne  sredine i infrastrukture
  • Podrška lokalnim akterima u pripremi i implementaciji lokalnih i među-opštinskih planova i projekata
  • Informisanje o aktuelnim zakonskim odredbama i primerima dobre prakse iz zemlje i EU
  • Organizacija različitih edukacija i unapređenje kapaciteta lokalnih aktera u oblasti prostornog planiranja, razvoja infrastrukture i zaštite životne sredine
  • Podizanje svesti stanovništva o dobrim praksama u oblasti razvoja infrastrukture i zaštite životne sredine
  • Podsticanje lokalnih inicijativa i među-sektorske saradnje u ovim oblastima

 

Više informacija