Regionalna strategija ruralnog razvoja BP 2016-2020.

U saradnji sa gotovo 200 predstavnika različitih sektora iz Regiona - lokalnih samouprava i drugih javnih institucija, organizacija civilnog društva, privatnog sektora i poljoprivrednih proizvođača, RRA BP je 2016. godine pripremila Regionalnu strategiju ruralnog razvoja za Braničevo-Podunavlje 2016-2020. Svrha Strategije je da na temelju identifikovanih ključnih snaga i potencijala ruralnih sredina u Regionu, formuliše osnovne pravce razvoja u narednom periodu.

 

VIZIJA

Socijalno-ekonomska sigurnost meštana, kvalitetan i perspektivan život mladih, u uređenim, očuvanim i savremenim seoskim zajednicama. 

 

PRIORITETNE OBLASTI

  • Konkurentnija poljoprivreda
  • Raznovrsnija ruralna ekonomija i jače preduzetništvo
  • Poboljšana infrastruktura i održivo upravljanje resursima
  • Unapređene društvene delatnosti i jačanje partnerskih inicijativa

 

Regionalna strategija ruralnog razvoja Braničevo-Podunavlje 2016-2020.

Preuzmite dokument