SLAP

 

SLAP Informacioni Sistem kao prva nacionalna baza podataka za opštinske infrastrukturne projekte sadrži podatke o investicijama na lokalnom nivou iz dve oblasti održivog razvoja: zaštite životne sredine i ekonomskog razvoja. 

Sadrži  podatke o infrastrukturnim projektima kojim  jedinice lokalne samouprave izražavaju stvarne potrebe zasnovane na planskim dokumentima i definisanim prioritetima, sistem podržava pristup „odozdo-ka-gore“. Putem ovog sistema, jedinice lokalne samouprave mogu da adekvatno predstave svoje prioritetne projekte u oblasti infrastrukture mogućim izvorima finansiranja, tj. Zainteresovanim stranama: Relevantna resorna ministarstva, Regionalne razvojne agencije, Međunarodne finansijske institucije (IFI’s) i donatori, Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji i drugi. Objavljeni projekti su vidljivi na internetu svim potencijalnim finansijskim partnerima.
Upitnici i projektni izveštaji pružaju uvid u glavne projektne karakteristike, ciljeve, korisnike, integrisanost u nacionalne i lokalne strategije, kao i nivo razvijenosti.
Glavni korisnici SLAP IS su jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) u Republici Srbiji. Opštine mogu registrovati prioritetne lokalne i regionalne projekte kroz mrežu zvanično imenovanih SLAP koordinatora. 

 

Glavni ciljevi SLAP IS su:

  • da predstavlja stalnu i održivu listu projekata lokalne infrastrukture kao deo dokumenata za strateško upravljanje
  • da se pozicionira kao široko prihvaćena baza podataka lokalne infrastrukture koju redovno koriste nacionalni i lokalni akteri
  • da poboljša koordinaciju i kooperaciju između institucija na centralnom nivou i jedinica lokalne samouprave u planiranju, pripremi i finansiranju strateški prioritetnih infrastrukturnih projekata

 

Više informacija: SLAP IS