Krediti Fonda za razvoj

Rad Fonda za razvoj Republike Srbije regulisan je Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije ("Sl. glasnik RS br. 88/10"). Fond za razvoj je  100% vlasništvo  države Srbije. Fond se bavi poslovima odobravanja kredita, izdavanja garancija, kupovinom hartija od vrednosti, sticanjem akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja, kao i drugim poslovima u ime i za račun Republike Srbije u skladu sa zakonom.

 

CILJEVI:

 • Podsticanje privrednog razvoja,
 • Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja,
 • Unapređenje konkurentnosti  domaće privrede,    
 • Podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti,  
 • Podsticanje zapošljavanja
 • Podsticanje razvoja tržišta kapitala

 

KREDITI I GARANCIJE u ponudi:

 • Investicioni krediti  
 • Krediti za preduzetnike
 • Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u     
  poslovanju
 • Kratkoročni krediti
 • Krediti za trajna i obrtna sredstva
 • Garancije
 • Sporazumno izmirenje obaveza
 • Krediti za održavanje tekuće likvidnosti
 • Reprogram
 • Program podsticaja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte

 

Više informacija: Fond za razvoj RS