Miloš Najčević
savetnik za ljudske resurse i regionalni marketing

  milos.najcevic@rra-bp.rs

 +381 (0)60 4 200 300