Braničevo Podunavlje je dominantno ruralan region i ima dugu tradiciju bavljenja poljoprivredom i proizvodnjom hrane, zahvaljujući primarno povoljnim geo-klimatskim uslovima za raznovrsnu proizvodnju. Ruralne sredine karakteriše očuvana životna sredina, bogato kulturno-istorijsko nasleđe, ali takođe i nedovoljno razvijena infrastruktura, slaba dostupnost različitih usluga i slaba diversifikacija ekonomskih aktivnosti, posebno kad su u pitanju neiskorišćeni potencijali za ruralni turizam.

Obzirom na potrebu ubrzanog razvoja ruralnih sredina i aktuelni proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, RRA BP sprovodi niz različitih aktivnosti:

  • Koordinacija, priprema i implementacija Regionalne strategije ruralnog razvoja
  • Koordinacija, priprema i implementacija regionalnih projekata u oblasti ruralnog razvoja
  • Podrška lokalnim akterima u pripremi i implementaciji lokalnih strateških dokumenata i programa u oblasti ruralnog razvoja
  • Koordinacija i podrška radu Regionalne platforme ruralnog razvoja
  • Informisanje i savetovanje na različite teme iz oblasti ruralnog razvoja
  • Organizacija različitih edukacija i unapređenje kapaciteta lokalnih aktera, posebno u oblasti korišćenja IPARD sredstava i primene LEADER pristupa
  • Podsticanje razvoja preduzetništva u ruralnim sredinama i diversifikacije ekonomskih aktivnosti, posebno u segmentu ruralnog turizma i tradicionalnih proizvoda
  • Podsticanje lokalnih inicijativa i među-sektorske saradnje

 

Informišite se i uključite u proces pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji:

 

Više informacija