Prioritetne oblasti podrške: 
• izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.); 
• uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti u skladu propisima kojima se uređuje plovidba, javni toaleti; 
• uređenje javnih površina (trgovi, platoi, amfiteatri, parkovi, natkrivene komunikacije, prodajno-izložbeni prostori, sportsko-rekreativni tereni, dečija igrališta, plaže); 
• izgradnja/uređenje hidrotehničkih objekata u cilju razvoja nautičkog turizma (uređenje obala reka i jezera, izgradnja marina, pristaništa, infrastruktura pristaništa i dr.);
• uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, planinarske staze, sportsko-rekreativne staze, panoramski putevi, zabavni adrenalin parkovi i dr.);
• rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, pozorišta, galerije, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, velnes i spa centri, sportsko-rekreativne dvorane, klizališta, kongresne dvorane, turistički kampovi, objekti lovnog turizma, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, prodajno-izložbeni štandovi itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima
• postavljanje turističke signalizacije i info – pultova.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 100%
Ko može aplicirati: destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinice lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, pravna lica u kome je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, kao i turističke organizacije i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma.
Napomena: Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu turizma i omladine, Sektor za turizam, ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.
Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti na telefon: 011/3139-685  u periodu od 9-15 časova.