StarTech program grantova deo je trogodišnjeg projekta koji sprovodi NALED uz podršku kompanije Philip Morris, sa ciljem ubrzanog privrednog rasta i transformacije tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama.


Prioritetne oblasti podrške: Grantovima se može finansirati razvoj inovacija kroz primenu novih ili znatno poboljšanih proizvoda, usluga, procesa, marketinških ili poslovnih metoda, ili digitalna transformacija za bolju organizaciju i poslovne performanse. 


USLOVI UČEŠĆA :
LOT 1: Podrška startapovima sa inovativnim idejama

Korisnici i namena: Timovi u osnivanju i startap biznisi koji su registrovani najranije 01. 01. 2021, grantovi za razvoj inovacija - izrada prototipa, implementacija ili komercijalizacija inovacije 
Vrednost grantova: 15,000 do 25,000 dolara, uz minimalno 10% učešća korisnika granta. 

LOT 2: Podrška malim i srednjim biznisima za razvoj inovacija i/ili digitalnu transformaciju

Korisnici i namena: MMSPP koji su registrovani najkasnije 31. 12. 2020. godine, grantovi za primenu/komercijalizaciju inovacije i/ili digitalnu transformaciju  
Vrednost grantova: 25,000 do 50,000 dolara, uz minimalno 20% učešća korisnika granta.

LOT 3: Podrška MSP za razvoj inovacija i/ili digitalnu transformaciju, u cilju izvoza ili novih radnih mesta

Korisnici: MMSPP koji su registrovani najkasnije 31.12.2020. godine, grantovi za primenu/komercijalizaciju inovacije za izvozno tržište, i/ili digitalna transformacija i novootvorena radna mesta/ostvaren izvoz.  
Vrednost grantova: 50,000 do 100,000 dolara, uz minimalno 30% učešća korisnika granta

Napomena: Potencijalni kandidati mogu se prijaviti i za stručnu podršku u pripremi biznis plana, kao ključnog elementa aplikacije, popunjavanjem formulara do 3. aprila 2023. na linku www.startech.org.rs/prijava-podrska-2022 . Za sve detalje kandidatima je na raspolaganju stručni tim StarTech-a ( info@startech.org.rs , 0800 000020).