Opšti cilj Programa MATRA je uspostavljanje pluralističke demokratije utemeljene u vladavini prava, sa prostorom za dijalog Vlade i civilnog društva, izgradnja kapaciteta i osnaživanje institucija civilnog društva i Vlade, kao i jačanje bilateralnih odnosa.

 

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva, neprofitne obrazovne institucije i državne institucije

 

Program primarno podržava lokalne inicijative koje su usmerene na vladavinu prava i promovišu proces promena u sledećim oblastima:

- zakonodavstvo i pravosuđe

- državna uprava/javni red/policija

- ljudska prava i integracija manjina

 

Maksimalna vrednost projekta: do 50.000 evra

 

Rok za podnošenje predloga projekata: 31.12.2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://serbia.nlembassy.org/organization/departments/development-assistance/development-assistance.html