Cilj konkursa je dodela bespovratnih sredstava za lokalne projekte koji imaju izraženu „socijalnu“ komponentu, ali takođe i razvojnu.

 

Ko može da aplicira: škole, vrtići, zdravstvene ustanove, državne institucije, nevladine organizacije, centri za kulturu i drugi.

 

Iznos odobrenih sredstava: 200.000 – 500.000 CZK (cca. 900.000 - 2.2 mil. RSD)

 

Su-finansiranje: (aplikant, donator, …) nije obavezno, ali se preporučuje

 

Maksimalno trajanje projekta: do 6 meseci (april - oktobar 2017.)

 

Rok za dostavljanje predloga projekata: 30.11.2016.

 

Napomena: Identifikacioni formular predloga projekta popunjava se na engleskom jeziku i dostavlja putem mejla na adresu Dejan_Zdrale@mzv.cz.

 

Formular možete preuzeti OVDE.