Program direktne pomoći podržava lokalne razvojne projekte male vrednosti, koji imaju direktan pozitivan uticaj na zajednicu.

 

Prioriteti:

• Promocija ljudskih prava i slobode izražavanja sa fokusom na izgradnju demokratskih institucije

• Osnaživanje žena i devojaka, sa fokusom na ekonomsko osnaživanje

• Podrška ranjivim grupama, uključujuću osobe sa invaliditetom

• Podizanje svesti o zaštiti životne sredine

• Promocija omladinskog sporta i inkluzija žena i devojaka

 

Vrednost projekta: n/a

 

Ko može da aplicira: Nevladine organizyacije, Organizacije civilnog društva i druge organizacije kojima su potrebna sredstva za realizaciju navedenih prioriteta

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 16.09.2016. godine.

 

Rezultati konkursa: 15.10.2016.g.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://serbia.embassy.gov.au/bgde/Direct_Aid_Program.html