Program direktne pomoći podržava lokalne razvojne projekte male vrednosti, koji imaju direktan pozitivan uticaj na zajednicu. U fokusu su teme iz oblasti ljudskih prava i slobode izražavanja, osnaživanje žena i devojaka, ranjivih grupa (uključujuću osobe sa invaliditetom), pitanja zaštite životne sredine i oblasti kulture i sporta. Potrebno je da projekti predviđaju praktične i opipljive rezultate koji će poboljšati situaciju u zajednici u oblasti npr. smanjenja siromaštva, obrazovanja-škola, zdravstvene zaštite, ruralnog razvoja, ravnopravnosti polova, zaštite životne sredine i sl.

 

Period implementacije projekta: do 8 meseci (projekti moraju biti završeni najkasnije do 30. juna 2016. godine)

 

Vrednost projekta: n/a

 

Ko može da aplicira: pravna i fizička lica, bez ograničenja

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 30.09.2015. godine.

 

Napomena: grantovi ne mogu biti namenjeni za finansiranje tekućih i operativnih troškova.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://serbia.embassy.gov.au/bgde/Direct_Aid_Program.html