Centar za digitalnu transformaciju (CDT) u saradnji sa Ministarstvom privrede RS upućuje javni poziv kompanijama da apliciraju za novi „Program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2023“ i da uz asistenciju sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju (ISO 17024) unaprede poslovanje uvođenjem savremenih digitalnih alata. 

Svrha/cilj programa: Program 2023 ima za cilj da se srpskim preduzećima obezbedi mogućnost da se otisnu na putovanje u pravcu digitalne transformacije uz podršku i vođenje od strane sertifikovanih i iskusnih konsultanata i to kroz u potpunosti subvencionisani deo (Ekspertska analiza) i uz 50% sufinansiranja u ostalim fazama (Strategija, Implementacija i Verifikacija)


Podrška MMSP u okviru Programa 2023 godinu sadrži šest elemenata: 

Onlajn samoprocena (test Digitalne konkurentnosti) 

Pripremna faza 

Ekspertska analiza 

Razvoj Strategije 

Implementacija

Verifikacija implementacije 

Kategorije projekata/teme/prihvatljive aktivnosti: 
Kroz Program 2023 se mogu delimično finansirati: 
● Marketing u smislu promotivnih kampanja za promociju novih tehnoloških rešenja - novih sistema, proizvoda ili usluga do maksimalno 25% vrednosti projekta; 
● Hardver kod novih tehnoloških rešenja do maksimalno 50% vrednosti projekta;
 Kroz Program 2023 se ne mogu finansirati: 
● Obnova postojećih osnovnih sredstava (za upotrebu zaposlenih u redovnom radu, a koji nisu deo novog tehnološkog rešenja)

Mogu aplicirati firme koje ispunjavaju sledeće kriterijume: 

-    Da je registrovana u APR-u Republike Srbije najkasnije do 01.01.2022. godine. 
-    Da je u većinskom privatnom vlasništvu. 
-    Da nije pokrenut prethodni stečajni postupak ili postupak likvidacije. 
-    Da ima najmanje 5 zaposlenih, odnosno najviše 249 zaposlenih. 
-    Da je firma izmirila sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa. 
-    Da firma nije imala zabranu obavljanja delatnosti u 2022. godini.


Maksimalni iznos bespovratnih sredstava:  6.000 evra
Minimalno su-finansiranje: 50%

Napomena: 
-    Javni poziv MMSP za podnošenje zahteva nije ograničen vremenom nego raspoloživim budžetom. Prema tome, nije dat rok za podnošenje zahteva, a ipak se primenjuju ograničenja. 
-    Svi podnosioci zahteva će odmah dobiti obaveštenje da li je njihov zahtev primljen. 
-    Obaveštenje o prihvaćenim/odbijenim preduzećima će se slati u roku od deset radnih dana nakon prijema njihovih zahteva.

Za sva dodoatna pitanja na raspolaganju Vam je kontakt partner: Filip Mrdak, e- mail: cdt@pks.rs

MMSP priručnik 2023