Ko može aplicirati: škole u državnom ili u privatnom vlasništvu ukoliko ih je verifikovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i druge ustanove aktivne u oblasti obrazovanja i obuka mladih: škole, instituti, obrazovni centri, visokoškolske ustanove; neprofitne organizacije, udruženja, nevladine organizacije; državne institucije na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou; stručna udruženja i sindikati; istraživački centri; udruženja; kulturne organizacije, biblioteke, muzeji; kancelarije za akreditaciju i vrednovanje znanja, veština i kompetencija stečenih putem neformalnog i informalnog učenja.

Napomena: Pojedinci ne mogu da se prijave u DIS program podrške pobošljanja uslova obrazovanja mladih „ZNANJE ZNA BUDUĆNOST“, već samo navedene institucije. Učenici, nastavnici, predavači, edukatori, stručni saradnici, prosvetni inspektori i direktori ustanova aktivnih u oblasti opšteg obrazovanja moći će da učestvuju u programu jedino preko ustanove u kojoj su zaposleni ili čiji program pohađaju, a kojoj je odobren projekat.