Program Evropske unije za lokalni razvoj – EU PRO Plus će doprineti uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju jačanjem upravljanja teritorijalnim razvojem,  podrškom ekonomskom rastu i unapređenjem socijalne kohezije u 99 lokalnih samouprava u dva regiona: Šumadije  i  Zapadne  Srbije i Južne i Istočne Srbije. Evropska unija (EU) je opredelila 30 miliona evra posredstvom Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2020 za finansiranje ovog trogodišnjeg Programa, koji će voditi Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije a sprovoditi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Program će u ciljnim opštinama da ostvari sledeća tri rezultata:

● Rezultat 1: Poboljšano planiranje razvoja i uvođenje koncepta integralnih teritorijalnih investicija (ITI)

● Rezultat 2: Unapređen ekonomski rast

● Rezultat 3: Poboljšana socijalna infrastruktura i socijalna kohezija

Opšti cilj: unapređenje sposobnosti LSU da uvedu i sprovode integralni pristup teritorijalnom razvoju u skladu sa politikama teritorijalnog razvoja EU.

Specifični cilj: uvođenje integralnog održivog pristupa planiranju razvoja i jačanje kapaciteta za sprovođenje teritorijalnih inicijativa putem izrade teritorijalnih strategija.

Vrsta podrške: Program će pružiti tehničku podršku u izradi strategija održivog urbanog razvoja (eng. Sustainable Urban Development (SUD)) i strategija integralnih teritorijalnih investicija (ITI), uključujući podršku u uspostavljanju upravljačkih mehanizama za sprovođenje, praćenje i ocenu sprovođenja strategija, podršku u razvijanju kapaciteta za primenu instrumenata teritorijalnog razvoja kroz obuke. Tematski fokus teritorijalnih strategija je zasnovan na prioritetnim područjima intervencije definisanim u Strategiji održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine i prioritetnim ciljevima kohezione politike Evropske unije.

1. SUD strategije regulišu održivi urbani razvoj i fokusirane su na definisanje održivih  rešenja za braunfild lokacije i industrijske zone, neformalna naselja, centralne gradske zone, naselja sa koncentracijom socijalnih problema, naselja izložena problemima zaštite životne sredine i klimatskim promenama i kulturno nasleđe.

2. ITI strategije podrazumevaju prostorni kontinuitet sa posebnim teritorijalnim karakteristikama, usaglašenost sa važećim teritorijalnim politikama i izvorima sredstava EU od značaja za finansiranje integralnih projekata u širim geografskim područjima.

Podnosioci koji se prijavljuju za tehničku pomoć u izradi strategija održivog urbanog razvoja (SUD):

● Predstavljaju LSU klasifikovane kao urbano područje - centar integracije više od 100.000 stanovnika, ili urbano područje - centar integracije više od 40,000 stanovnika, sa statusom Grada

● Nemaju izrađenu strategiju SUD.

Podnosioci koji se prijavljuju za razvoj strategija integralnih teritorijalnih investicija (ITI):

● Predstavljaju LSU klasifikovane kao urbano područje, urbano područje - centar integracije više od 100.000 stanovnika ili urbano područje - centar integracije više od 40,000 stanovnika, sa statusom Grada

● Zadovoljavaju uslov prostornog kontinuiteta teritorije

● Obezbeđuju partnerstvo sa najmanje tri LSU

● Obezbeđuju partnerstvo sa nadležnom Regionalnom razvojnom agencijom (RRA)

Period implementacije projekata: 12 meseci sa početkom u januaru 2022. godine

Napomena:

1) Podnosilac prijave treba da podnese sledeća dokumenta na engleskom jeziku:

  • Formular za prijavu (Aneks A)
  • Izjavu podnosioca prijave (Aneks B) – ako je reč o strategiji SUD
  • Izjavu podnosioca prijave i partnera (Aneks C) – ako je reč o strategiji ITI
  • Kontrolnu listu za proveru dokumentacije za prijavu (Aneks D)

2) U naslovu elektronske poruke u kojoj se podnosi prijava mora da bude naveden referentni broj Poziva (CFP EUPROPLUS 01-2021) i naziv podnosioca prijave.

3) Prijave se moraju podneti na sledeću elektronsku adresu: rsoc.applications@unops.org .

4) Zahteve za pojašnjenja treba poslati na sledeću elektronsku adresu: rsoc.cfp.clarifications@unops.org najkasnije do 1. decembra 2021. godine.

5) Informativna sesija će se održati u utorak 16.11.2021. godine u hotelu Danubia Park u Velikom Gradištu, ul. Beli bagrem bb, Srebrno jezero. Na info sesiji biće predstavljeni uslovi Poziva, kao i instrumenti teritorijalnog razvoja i metodologija izrade teritorijalnih strategija. Prijavu za učešće na infosesiji potrebno je izvršiti putem linka Prijava za informativnu sesiju, Veliko Gradište najkasnije do četvrtka, 11. novembra 2021. godine.