Svrha/cilj programa:  Podrška zapošljavanju žena i mladih iz nerazvijenih opština u regionima Šumadije, zapadne, južne i istočne Srbije putem obezbeđivanja opreme i usluga za pokretanje poslovanja, kao i osnaživanje mladih preduzeća.
Kategorije projekata/teme/prihvatljive aktivnosti: Nabavka nove opreme i uvođenje usluga u cilju unapređenja kvaliteta postojećih, odnosno razvoja novih proizvoda, povećanja produktivnosti, podrške razvoju proizvoda sa većom dodatom vrednošću, supstitucija uvoza i omogućavanje uvođenja inovacija i proširenja tržišta.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: od 5.000 do 10.000 evra
Minimalno su-finansiranje: 10% vrednosti projekta za aplikante koji tek treba da registruju svoj privredni subjekat, odnosno 15% za postojeće privredne subjekte.
Ko može aplicirati: Žene i mladi (do 30 godina starosti) koji planiraju da pokrenu sopstveni biznis kao i žene i mladi preduzetnici/ce, mikro i mala preduzeća (MMP) u vlasništvu žena ili mladih, registrovani 2022. godine ili nakon toga.
Napomena: Podržani projekti treba da uključe i društveno odgovorne aktivnosti koje će doprineti razvoju njihovih lokalnih zajednica.