Svrha Poziva: podržati nacionalne ili transnacionalne projekte koji se bave unapređenjem primarne prevencije, a posebno menjanjem društvenih normi i ponašanja, kako bi se ukinula tolerancija na sve oblike rodno-zasnovanog nasilja. Ovo podrazumeva konkretne i praktične aktivnosti koje se bave predrasudama i rodnim stereotipima, normama, stavovima i ponašanjima koji ohrabruju, osuđuju ili minimalizuju nasilje, a takođe i osnaživanje muškaraca i žena za javno prokazivanje i suprotstavljanje nasilju.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Uzajamno učenje, razmena dobrih praksi, saradnja
  • Dizajn i implementacija protokola, razvoj radnih metoda koje bi mogle da se prenesu na druge regione ili zemlje
  • Podizanje kapaciteta i treninzi za profesionalce
  • Podizanje svesti i aktivnosti edukacije

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000 €

Minimalno su-finansiranje: 20%

Obavezno partnerstvo: da, aplikant i minimalno 1 partner

Period implementacije projekata: maksimalno 24 meseca

Ko može aplicirati: javne ili privatne organizacije registrovane u zemljama članicama EU ili učesnicima Programa, kao i međunarodne organizacije. Ukoliko se radi o profitnoj organizaciji, obavezno je partnerstvo sa javnom ili neprofitnom organizacijom.

Napomena: predlozi projekata se podnose elektronski preko Portala za učesnike, a partneri na projektu takođe moraju da budu prethodno registrovani u elektronskom Registru korisnika.