Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Cilj Trećeg javnog poziva je da se obezbedi stambena podrška za porodice na održiv i odgovoran način, kroz izgradnju višeporodičnih zgrada i porodičnih kuća i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Uz stambena rešenja obavezne su i prateće mere aktivne inkluzije, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite.

Ko može aplicirati: jedinice lokalne samouprave (koje nemaju aktivne projekte u okviru EU SHAI programa)

Indikativni budžet: 3.000.000 EUR

Napomena: Predlozi projekata se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu EUSHAI_CfP3_Guidelines for Applicants.

Svim zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o javnom pozivu na onlajn informativnoj sesiji 22. marta 2022. godine u 11h. Informativnoj sesiji se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd .

Sva pitanja ili nedoumice u vezi sa Trećim javnim pozivom možete poslati na email adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org , u rokovima naznačenim u konkursnoj dokumentaciji.