Prioritetne oblasti: Demokratski angažman i građansko učešće-Bratimljenje gradova (Finansijska podrška projektima koji spajaju širok krug građana iz pobratimljenih gradova/opština povodom tema koje su u skladu sa ciljevima programa.)

 

Ko može da aplicira: Gradovi/opštine ili njihovi odbori za bratimljenje ili druge neprofitne organizacije koje su pravno lice koje predstavlja lokalne vlasti i registrovane su u zemlji učesnici u programu.

 

Broj partnera: Projekat mora da uključuje gradove/opštine/organizacije iz najmanje 2 zemlje učesnice u programu od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU.

 

Trajanje projekta: max 9 meseci

 

Maksimalna vrednost projekta: 25.000,00 €

 

Rok za dostavljanje predloga projekta: 01.03.2017. godine.

 

Napomena: Nije neophodno da su gradovi/opštine već pobratimljeni.Prioritet će biti dat projektima koji targetiraju godišnje prioritete ovog programa.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en i http://civilnodrustvo.gov.rs/evropa-za-gradjane-i-gradjanke/o-programu/