Opšti cilj Poziva je stimulisanje povoljnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo ipluralističke medije, kao i osnaživanje organizacija civilnog društva i medija za efektivnije iodgovornije delovanje, unapređenje njihovih kapaciteta za dijalog sa Vladom i uticaj na politike iprocese donošenja odluka. Specifični ciljevi podrazumevaju umrežavanje OCD na regionalnom i EUnivou, jačanje OCD u cilju osiguravanja njihove održivosti, što će doprineti povećanju uvažavanjauloge OCD u procesima donošenja odluka i reformi od strane javnih institucija.

 

Ko može da aplicira: organizacije civilnog društva ili formalna mreža OCD iz zemalja korisnika IPA II(Zapadni Balkan i Turska)

 

Predviđene teme/lotovi:

Lot 1: Integracija Roma

Lot 2: Anti-diskriminacija

Lot 3: Sloboda medija

Lot 4: Socijalna inkluzija

Lot 5: Neregularna migracija i azil

Lot 6: Dijalog i pomirenje

Lot 7: Vladavina prava i dobro upravljanje

Lot 8: EU integracije i reforma javnog sektora

Lot 9: Održivi socio-ekonomski razvoj

 

Vrednost bespovratnih sredstava: 600.000-1.200.000€

 

Trajanje projekta: 36-48 meseci

 

Minimalno su-finansiranje: 10%

 

Rok za dostavljanje koncepta projekta: 06.07.2015.

 

Napomena: Obavezno je partnerstvo od najmanje 5 organizacija iz zemalja korisnika IPA II (ZapadniBalkan i Turska), a OCD ili mreže OCD iz zemalja članice EU mogu da budu samo partneri. Obavezna jeregistracija u PADOR sistemu. Koncept projekta se podnosi on-line kroz sistem PROSPECT.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ddo=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=150147