Cilj Programa je promovisanje evropskog identiteta i evropskog građanstva. U okviru ovog Poziva, moguće je aplicirati za sve programske Mere, a ukupan budžet Poziva iznosti 16,3 miliona evra.

Prihvatljive Mere:

Poglavlje 1: Evropsko sećanje:

 • projekti Evropskog sećanja

Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće:

 • projekti bratimljenja gradova,
 • mreže gradova,
 • projekti civilnog društva

Specifični prioriteti:

Poglavlje 1: Evropsko sećanje:

 • Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije (1918. Kraj Prvog svetskog rata, 1938/1939 Početak Drugog svetskog rata, 1948. Početak Hladnog rata, 1948. Haška konferencija i integracija Evrope, 1968. Studenstki protesti i pokreti za građanska prava, invazija na Čehoslovačku),
 • Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima,
 • Antisemitizam, anti-romska postupanja, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak,
 • Demokratska tranzicija i pristupanje EU.

Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće:

 • Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi,
 • Promovisanje solidarnosti u vremenu krize,
 • Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa,
 • Evropska godina kulturnog nasleđa 2018.

Maksimalni iznos donacije:  25,000 – 150,000 evra, u zavisnosti od Mere/prioriteta.

Ko može da aplicira: javne institucije ili ne-profitna pravna lica; specifični tipovi prihvatljivih aplikanata identifikovani su za pojedinačne Mere/prioritete.

Obavezno partnerstvo: sa 1 ili 2 organizacije iz zemalja EU, u zavisnosti od poglavlja/prioriteta.