Ko može da aplicira: Institucije, NVO, javne ustanove, udruženja.

 

Prioritetne oblasti podrške:

- Vladavina prava, principi dobrog upravljanja i borba protiv korupcije

- Reforma sektora odbrane i bezbednosti

- Mir, pomirenje, ljudska prava i prava manjina, ugrožene grupe i rodna ravnopravnost

- Ekonomski razvoj i preduzetništvo

- Energetika, zaštita životne sredine i klima

 

Napomena: Posebno važne ciljne grupe su manjine, deca, mladi i zene. Infrastruktura će biti podržana samo ukoliko podnosioci projekta osiguraju sufinansiranje.

 

Maksimalna vrednost projekta: do 100.000 evra

 

Rok za podnošenje predloga projekata: 31.12.2015.

 

Dodatne informacije i dokumentacija: http://www.norveska.org.rs/News_and_events/Development-support/Embassy-Fund/The-Embassy-Fund--NOW-OPEN-FOR-PROPOSALS-/Embassy-Fund-2012---Call-for-application/#.VNx-d7dxJdh